skip to Main Content
HOLD BGK 18-19

BGK – Billedkunst GrundKursus

Dag: onsdag kl. 16.00 – 19.30
Sted: CDI, Ølbycenter 53, 4600 Køge
Periode: 12. september 2018 – 15. maj 2019
Pris: 1.050 kr. til dækning af materialer og ekskursioner.

Formålet med BGK er at give eleven faglig viden, metodisk færdighed og kompetence i kreative, kunstneriske og formgivningsrelaterede fag. BGK er en forberedende skole, som målretter sin undervisning til unge talenter, der sigter mod optagelse på kunstakademier, designskoler og arkitektskoler.

Undervisningen er opbygget af moduler. Undervisningen udbydes i form af teori, praksis, studieture og projektperioder. Eleverne arbejder med klassiske teknikker indenfor tegning, maleri og skulptur på linje med design og visuel kommunikation.

BGK er et treårigt studieforløb for de 15 – 26 årige. Undervisningen kan foregå over fire år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Interesserede kandidater til uddannelsen skal indsende en skriftlig begrundelse om hvorfor, de ønsker optagelse. Optagelse sker på baggrund af ansøgning og optagelsessamtale. Optagelsessamtaler finder sted løbende.

Vil du vide mere?

Få oplysning om uddannelsen hos billedskoleleder Kit Kjærbye / Tlf. 21 14 56 71

Tilmelding til BGK – Billedkunst Grundkursus

Back To Top