skip to Main Content
Køge-Billedskole-2017-BGK-modelring_galleri-foto

BGK 2017-18
(Billedkunst GrundKursus)

Fotos fra årets BGK hold.

BGK-holdet deltog også i en workshop i BY_RUM&mennesker – projektet: 
Holdet består af 5 gymnasieelever i alderen 16-18, og undervisningen bestod af 5 dage á 4 lektioner.
Forløbet tog foruden en introduktion til forholdsvis grundig introduktion til Jan Gehls teori, tankestof og metodik udgangspunkt i en introduktion til designthinking som udviklingsmetode – en metode som efterfølgende dannede skelettet for selve forløbet. I modsætning til de yngre elever arbejdede vi i BGK ikke i prototypingfasen i model, men udelukkende i skitsering.

Fordi holdet bestod af forholdsvis få, men meget engagerede elever føltes det naturligt at arbejde med alle faserne i forløbet – samlet i én gruppe, elever og lærere i en fælles dialogbaseret, dynamisk proces. Dette betød at forløbet – spontant – fik karakter af ’tegnebordsundervisning’ eller ’fælles skitsering’, hvor forskellige indfaldsvinkler og afprøvninger af ideer og tankemåder blev udfoldet, simultant med at alle tilstedeværende tegnede og diskuterede. Det er min oplevelse at eleverne fik et langt større fagligt udbytte af denne eksperimenterende og undersøgende fælles proces, hvor mulighedsfeltet blev holdt åbent – og konsekvenser af den ene eller anden tanke blev tænkt og snakket til ende ….. fremfor en mere resultatorienteret og afrundet, individuel eller parvis proces. Det at processen ikke nødvendigvis skal udmunde i et produkt, åbner for en anden frihed i tankegangen. Det er helt klart en undervisningsform der rummer et potentiale, i andre egnede sammenhænge.

Køge-Billedskole-2017-BGK-tegning_galleri-foto02
Køge-Billedskole-2017-BGK-tegning_galleri-foto01
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto12
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto10
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto09
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto08
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto07
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto06
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto05
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto04
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto03
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto02
Køge-Billedskole-2017-BGK-modellering_galleri-foto01
Back To Top